บริษัท ลุคกู๊ด จำกัด

ผู้รับเหมาระดับ

9.9/10
ดีเยี่ยม
1 Reviews

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลรายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
ประเภทธุรกิจ นิติบุคคล
ชื่อองค์กร บริษัท ลุค กู๊ด จำกัด
รายละเอียดงานที่รับ รับงานออกแบบ ต่อเติมและงานรีโนเวททั่วไป
เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2553
ทุนจดทะเบียนบริษัท 10 ล้าน
มูลค่างานที่รับ 1,000,000 - 20,000,000 บาท
มูลค่ายอดขายต่อปี 70,000,000 บาท
มีโรงงานผลิตขนาด โกดัง ขนาด 250 ตร.ม
จำนวนพนักงาน ผู้บริหาร จำนวน 2 คน ,ผู้จัดการอาวุโส จำนวน 1 คน, วิศวกร จำนวน 1 คน , ผู้จัดการ จำนวน 1 คน , ธุรการ จำนวน 1 คน , จัดซื้อ จำนวน 1 คน , ผู้จัดการ จำนวน 1 คน , โฟร์แมน จำนวน 4 คน และช่าง จำนวน 20 คน

เอกสารอ้างอิง

profile บ. ลุค กู๊ด จำกัด.pdf
หนังสือรับรอง บ. ลุค กู๊ด จำกัด.pdf
ใบ ภพ 20.pdf

คะแนนรีวิว

9.9/10
ดีเยี่ยม
1 Reviews
คุณภาพงานก่อสร้าง 10.0
ระยะเวลางานก่อสร้าง 9.5
ความคุ้มค่า 10.0
ความรู้/ความสามารถของผู้รับเหมา 10.0
การบริหารจัดการของผ้รูับเหมา 10.0
การประสานงาน/สื่อสารของผู้รับเหมา 10.0
มารยาทของผู้รับเหมา 10.0

คะแนนรีวิว

  • 9.9

    คะแนน

    คุณวรรณ