บริษัท พีคอน ซัพพลาย จำกัด

ผู้รับเหมาระดับ

-/10
ยังไม่มีคะแนน
0 Reviews

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลรายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
ประเภทธุรกิจ บุคคลธรรมดา
ชื่อองค์กร
รายละเอียดงานที่รับ
เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่
ทุนจดทะเบียนบริษัท
มูลค่างานที่รับ
มูลค่ายอดขายต่อปี
มีโรงงานผลิตขนาด
จำนวนพนักงาน

คะแนนรีวิว

-/10
ยังไม่มีคะแนน
0 Reviews
คุณภาพงานก่อสร้าง nan
ระยะเวลางานก่อสร้าง nan
ความคุ้มค่า nan
ความรู้/ความสามารถของผู้รับเหมา nan
การบริหารจัดการของผ้รูับเหมา nan
การประสานงาน/สื่อสารของผู้รับเหมา nan
มารยาทของผู้รับเหมา nan