บริษัท โชว์พลัส ครีเอชั่น จำกัด

ผู้รับเหมาระดับ

10.0/10
ดีเยี่ยม
1 Reviews

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลรายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
ประเภทธุรกิจ นิติบุคคล
ชื่อองค์กร บริษัทโชว์พลัส ครีเอชั่น จำกัด
รายละเอียดงานที่รับ รับงานออกแบบ และงานก่อสร้างภายใน
เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2553
ทุนจดทะเบียนบริษัท 1,000,000 บาท
มูลค่างานที่รับ 5,000,000 - 10,000,000 บาท
มูลค่ายอดขายต่อปี 20,000,000 บาท
มีโรงงานผลิตขนาด -
จำนวนพนักงาน สถาปนิก จำนวน 2 คน , ธุรการ จำนวน 1 คน , โฟร์แมน จำนวน 2 คน และช่าง จำนวน 20 คน

เอกสารอ้างอิง

profile บ. โชว์พลัส ครีเอชั่น จำกัด.pdf
หนังสือรับรอง บ. โชว์พลัส ครีเอชั่น จำกัด.jpg
ใบ ภพ 20.png

คะแนนรีวิว

10.0/10
ดีเยี่ยม
1 Reviews
คุณภาพงานก่อสร้าง 10.0
ระยะเวลางานก่อสร้าง 10.0
ความคุ้มค่า 10.0
ความรู้/ความสามารถของผู้รับเหมา 10.0
การบริหารจัดการของผ้รูับเหมา 10.0
การประสานงาน/สื่อสารของผู้รับเหมา 10.0
มารยาทของผู้รับเหมา 10.0

คะแนนรีวิว

  • 10.0

    คะแนน

    คุณเก้า
    ทีมช่างทำงานเรียบร้อย เสร็จทันตามเวลา ตามกำหนด และตรงตามสเป็ค ช่างประสานงานกับฝ่ายอาคารได้ดี